ЗА НАС

imageФирма „ZooTransport" е създадена съобразно с най- актуалните нормативни документи за транспорт на животни и изисквания за хуманно отношение към тях.


Предлагаме лицензиран транспорт на домашни любимци в цялата страна от адрес до адрес.. Транспортирането се извършва при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенчески нужди на животните в подходящо оборудвана кола и грижи за недопускане на уплаха, болка и нараняване на животните. Ние работим съобразно всички изисквания на контролните органи и клиентите

                  Фирмата притежава следните лицензи и сертификати :

Автор : joomla блоги